2013-01-30 13:03 #0 av: Tina

Skulle du kunna tänka dig att adpotera ett hemlöst djur som kommer utomlads ifrån? Antingen att du importerat djuret själv (ex från ett djurhem/hägn) eller att du adopterar det från en organisation som tar hem utländska djur till Sverige för omplacering.

Den här frågan är mest aktuell för hundar, men det är tillåtet att även diskutera frågan för andra djur.

(Detta handlar inte om import från uppfödare utan import av hemlösa djur.)