2011-06-19 21:14 #0 av: Tina

Tycker du att det är okej att avla på omplaceringsdjur?

Utveckla gärna ditt svar!

Är det acceptabelt i vissa fall men inte i andra?
Skulle du själv kunna avla på ett omplaceringsdjur, eller omplacera ett djur till avel? Är det någon skillnad i frågan om djuret kommer ifrån ett omplaceringshem eller en privatperson?