2010-09-15 00:01 #0 av: Tina

Många personer tror och tycker att omplacera ett djur är samma sak som att skänka bort det, men faktum är att en bortskänkning kan båda illa för djuret på många sätt.

En av de vanligaste anledningarna till att djur bortskänkes är att de behöver ett nytt hem snabbt, kanske på grund av allergi, ändrade familjeförhållanden eller en plötslig resa. Ett djur som kan fås gratis lockar ofta till impulsköp och därför kan det hända att djuret blir sålt snabbare. Det finns också privatpersoner som förbarmar sig över djur som bortskänkes och känner en vilja att "rädda" det i tron om att det i dagsläget far illa.

Det kan tyckas ogörligt att sätta ett pris på ett djurliv. Priset spelar ingen roll, det viktigaste är ju att din lilla älskling hamnar i rätt hem. Kanske har du bara haft hand om djuret en kort tid och känner att det är fel att kräva pengar för det. Men det som kan tyckas vara helt rätt beslut, är inte alltid rätt för ditt djur.

spaniel.jpg

Ett djur som kan fås gratis lockar ofta till sig oseriösa spekulanter som inte tänkt igenom sitt djurägarskap ordentligt, eller spekulanter som har ett dolt motiv bakom omhändertagandet (exempelvis att använda djuret som föda till andra djur).
En liten summa som 50-100 kronor kan vara en avgörande skillnad för vilket hem ditt djur hamnar i. Att inneha ett djur kostar pengar, förutom mat, försäkring, diverse tillbehör och aktiviteter kan veterinärvård i vissa fall göra ägarskapet dyrt. Även om du bara tar ut en ringa summa för ditt djur visar den nye ägaren att denne är beredd att lägga pengar på djuret och är förmodligen mer införstådd när det gäller faktumet att försörja och underhålla sitt djur kostar, än vad en person som inte är villig att betala för ett djur är.

Behöver ditt djur av någon anledning omplaceras till ett nytt hem snabbt, är det bästa alternativet att kontakta olika djur- och omplaceringshem. Det finns olika hjälporganisationer i varje län och det förekommer även organisationer med jourhem över hela landet.

kaniner.jpg

Det finns personer som anser att omplaceringsdjur inte bör behöva betalas för, då personen ofta gör samhället en tjänst genom att omhänderta djuret. Marknaden svämmar över av vuxna djur som behöver nya hem och ofta förekommer bortskänkesannonser. Ofta är det just synen på att dessa djur av någon anledning saknar värde som gör att de omplaceras och bortskänkes om och om igen.
Många djur- och omplaceringshem skulle aldrig kunna existera om de inte tog ut en summa för sina djur. Foder, burmaterial, tillbehör och lokaler är bara några av de kostnader som kan förekomma, dyra veterinärkostnader och kastreringar är också ett vanligt påträffande.

"Vi arbetar för att djurens status ska höjas så att djurägare tar ett större ansvar för sina djur. Ett sällskapsdjur som har ett ekonomiskt värde är man mer rädd om. Marsvin, kaniner och andra mindre sällskapsdjur riskerar att hamna hos oseriösa ägare som inte tänkt igenom sitt beslut att ta hand om ett djur, och det ansvar det faktiskt innebär."
- Djurskyddet Sverige

 

Bildkälla: www.sxc.hu