2010-10-21 15:10 #0 av: Tina

Sverige har ett stort antal hemlösa katter och många av dessa kan räddas genom jourhem. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara jourhem och vad man bör tänka på. Artikeln är skriven för Djurens Vänner Skara.

Jourhem, vad är det?

Ett jourhem är ett tillfälligt hem där katten bor under tiden tills vi hittat ett permanent hem åt den. Som jourhem står man för mat, sand och omsorg och Djurens Vänner står för veterinärvård. Du har en kontaktperson från Djurens Vänner som under jourhemstiden arbetar med att hitta ett permanent hem åt katten och hjälper dig vid problem eller frågor.

Man gör en stor insats som jourhem. Utan dessa skulle många katter inte kunnat räddas och jourhemmen är väldigt viktiga för vår verksamhet. Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få för att kunna rädda så många katter som möjligt.
Men samtidigt är det viktigt att man noga tänkt igenom vad det innebär att vara stödhem så att man inte ångrar sig efter bara några veckor och vill att vi ska hämta katten igen. För kontaktpersonerna i föreningen är det ett oerhört stressmoment när ett jourhem tröttnat och vill att vi snarast ska hitta ett annat hem till katten. För kattens skull kan det vara en traumatisk upplevelse att slitas upp och flytta flera gånger.

Ibland vet vi kattens bakgrund och kan förutse vissa situationer som kan bli problematiska, alla katter passar inte i alla jourhem. Ibland kan det dock vara svårt att på förhand bedöma hur det kommer att fungera, eftersom vi oftast inte vet bakgrunden till de hemlösa katterna.
För allas skull måste jourhemmen vara väl förberedda innan de anmäler sig, ha talat med hela familjen och veta att alla är överens om att de vill ställa upp och ta emot en katt i hemmet.

Om man tänkt igenom sin situation, och vet att man har tiden och orken att ställa upp för en behövande katt, så är det oerhört givande och roligt att vara jourhem.

kattsov.jpg


Varför behövs jourhem?

Ett jourhem hjälper katter som behöver extra omvårdnad, katter som inte trivs med andra katter, kattmammor som behöver lugn och ro för att föda eller skygga katter som behöver bygga upp sin tillit till människor.


Vad innebär det att vara jourhem?

Under en period tar du emot en katt i ditt hem. Det kan röra sig om allt från några veckor till ett halvår eller år. Som jourhem står du för kostnaderna för mat, sand och andra katt-tillbehör som tex leksaker, kattlåda etc. Någon ersättning betalas inte ut till jourhem som tar hand om katter. Som jourhem har du ansvar för katten precis som om den är din egen, om du exempelvis åker bort så ordnar du att det finns kattvakt. Du ser till att katten mår bra på alla plan, såväl fysiskt som psykiskt. Föreningen står för alla veterinärkostnader som även har rätt att underkänna dessa vid egenmäktigt förfarande. I första hand anlitas de veterinärer som vi har avtal med.
Vi har ofta skygga/rädda och blyga katter som kräver en något mer lugn hemma-miljö så därför placerar vi inga jourhemskatter om det finns yngre barn i familjen.
Om katten vanvårdas eller om du bryter mot någon av våra krav kan Djurens Vänner återta katten/katterna utan ersättning.


Annonsering och visningar

Katten som du tar hand om kommer att finnas med på vår hemsida. Du kan också själv annonsera ut din jourkatt men all omplacering måste godkännas av Djurens Vänner innan utplaceringen sker. För att blivande kattägare ska kunna lära känna sin nya katt måste du vara beredd på att ha visning i ditt hem.

katthimmel.jpg


Katten ska hållas som innekatt

Katten skall hållas som innekatt. Fri utevistelse eller utevistelse i sele och koppel endast då Djurens Vänner uttryckligen har gett tillåtelse till detta. Du förbinder dig att alltid hålla katten helt inomhus de första veckorna pga. rymningsrisken, detta även om katten senare ska kunna gå ut själv. Därför är det viktigt att du ser till att det inte finns några "flyktvägar". Fönster och dörrar måste hållas stängda eller vara nätade och eventuell balkong ska vara innätad.
Om katten skulle försvinna måste du omgående meddela Djurens Vänner!


Om du redan har katt

Många av våra katter kommer direkt utifrån och kan vara smittbärare av sjukdomar. Därför är det viktigt att du tänker igenom detta noggrant då vi inte kan lämna några friskhets garantier. Självklart bör dina katter vara vaccinerade mot både kattpest och kattsnuva. Det finns också risk för att din och jourkatten inte går ihop, så fundera lite på hur du tror att din katt kommer att reagera. På så sätt kan vi slippa onödiga förflyttningar av katten, som kan orsaka mer trauma för den. Var även beredd på att det kan gå en tid av fräs och bråk - det är naturligt.

 

Vill/kan inte längre vara jourhem
Ibland uppstår det situationer när man inte kan vara jourhem längre. Så fort du misstänker det, så kontakta oss. Det kan ta oss tid att hitta något nytt, även om vi försöker lösa det så fort det går.

kitten.jpg

Skador i hemmet

Tar du en katt till ditt hem, så kan det i värsta fall uppstå skador på hemmet. Det kan vi tyvärr inte ersätta. Ring din kontaktperson så fort ett problem uppstår, så ska vi försöka komma på en lösning för att förhindra fler skador.


Om du vill behålla din jourkatt

Självklart kan du göra det, du står först i kö. Dock måste du, liksom alla andra, betala för katten och skriva på ett adoptionskontrakt. Om du känner att du vill behålla katten, kontakta gärna oss så fort som möjligt, då behöver vi inte lägga energi på att söka hem till din blivande katt.


Kontrakt

Det nya jourhemmet skriver ett kontrakt med Djurens Vänner - för din och kattens bästa.

 

Artikelförfattare: Alexej

Bildkälla: www.sxc.hu